ข้อมูลรายประเทศ

อิรัก

12 พฤศจิกายน 2564

อัพเดทล่าสุด

12 พฤศจิกายน 2564


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

ผู้เดินทางที่เดินทางไปหรือผ่านประเทศอินเดียหรือบังกลาเทศเมื่อไม่นานมานี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่อิรัก

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

หากกำลังเดินทางไปอิรัก ผู้เดินทางจะต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ PCR และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนออกเดินทาง

พลเมืองอินเดียสามารถเข้าเมืองบาสราได้หากทำงานให้กับบริษัทน้ำมันและไม่ได้อยู่ในอินเดียภายใน 14 วันก่อนเดินทางไปบาสรา โดยจะต้องมีจดหมายรับรองจากบริษัทน้ำมันในบาสราที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายชื่อผู้โดยสารทั้งหมด

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ PCR

ผูุ้เดินทางทุกคนที่เดินทางไปอิรักต้องพิมพ์ใบรับรองแพทย์ ซึ่งมีผลการตรวจโควิด-19 แบบ PCR หรือผลการตรวจแบบ RT‑PCR ที่เป็นลบ โดยต้องดำเนินการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และใบรับรองต้องเป็นภาษาอาหรับหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น

กระบวนการกักตัว

พลเมืองจากประเทศดังต่อไปนี้ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้างต้นเพื่อเข้าสู่อิรัก โดยไม่คำนึงถึงสถานะการพำนัก ผู้เดินทางประเภทนี้ต้องกักตัว14 วันในบ้าน แคมป์คนงาน หรือโรงแรม จนกว่าจะได้รับผลการตรวจ PCR ที่เป็นลบ ออสเตรีย ออสเตรเลีย เบลเยียม บราซิล เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส จอร์เจีย เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิหร่าน ญี่ปุ่น ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ สโลวาเกีย สเปน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และแซมเบีย

พลมืองอินเดียสามารถเดินทางเข้ากรุงแบกแดดได้หากไม่ได้อยู่ในอินเดียในช่วง 14 วันก่อนเดินทางและต้องกักตัวเป็นระยะเวลา 7 วัน


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

วัคซีนต่อไปนี้ได้รับอนุมัติให้ใช้ในอิรัก: Pfizer/BioNTech, Sputnik V, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm (Beijing)


สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศบางส่วน โดยผู้โดยสารที่มาจากอินเดียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่อิรักผ่านแบกแดด (BGW), บาสรา (BSR) หรือนาจาฟ (NJF)