ข้อมูลรายประเทศ

อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร
10 มกราคม 2565

อัพเดทล่าสุด

10 มกราคม 2565


การใช้ใบรับรอง

อินโดนีเซียได้ออกแอปพลิเคชัน PeduliLindungi เพื่อติดตามผู้สัมผัสใลก้ชิดและใช้วัคซีนพาสปอร์ตในที่สาธารณะ รวมถึงการเดินทาง โดยชาวต่างชาติและชาวอินโดนีเซียที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศอื่น ๆ สามารถบันทึกการฉีดวัคซีนของตนในแอปพลิเคชัน 


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีน


ชื่อใบรับรอง

Vaccination certificateVaccine passport 


รายละเอียดใบรับรอง

ใบรับรองจะมีข้อมูลของการได้รับวัคซีน เช่น 

 • หมายเลขลงทะเบียน 
 • เลขประจำตัวประชาชน 
 • ชื่อ-สกุล 
 • ที่อยู่ 
 • เพศ 
 • เบอร์โทรศัพท์ 
 • สถานที่ที่ได้รับวัคซีน 
 • หมายเลขใบรับรอง 
 • สถานะการได้รับวัคซีน (รวมถึงจำนวนโดสที่ได้รับ วันที่ได้รับ หมายเลขล็อตของวัคซีนและหมายเหตุอื่น ๆ) 

รูปแบบใบรับรอง

อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป 

 • ผู้เดินทางระหว่างประเทศที่มีสถานะเป็นพลเมืองชาวอินโดนีเซีย (WNI) จากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซียได้ในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามโปรโตคอลด้านสุขภาพที่เข้มงวดซึ่งกำหนดโดยรัฐบาล 
 • ประเภทวีซ่าที่อนุญาตให้เข้าประเทศมีดังนี้: 
  • ใบอนุญาตทำงาน 
  • วีซ่าธุรกิจ 
  • วีซ่าผู้พำนักถาวร 
  • วีซ่าเยี่ยมเยียน 
  • วีซ่าทางการทูต 
  • บัตร Asia-Pacific Economic Cooperation Business Travel (KPP APEC); และ 
  • บัตรผ่านแดน

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม 

 • ผู้เดินทางระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซียจะต้องแสดง: 
  • หลักฐานการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันดิจิทัล PeduliLindungi 
   • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หากพร้อมกับผู้ปกครองจะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดดังกล่าว
   • ผู้เดินทางระหว่างประเทศที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้เนื่องจากเงื่อนไขทางการแพทย์ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยบันทึกของแพทย์หรือเอกสารประกอบเท่านั้น 
  • หลักฐานการประกันสุขภาพที่มีมูลค่าความคุ้มครองอย่างน้อย 100,000 เหรียญสหรัฐ สำหรับการรักษาโควิด-19 
  • เอกสารยืนยันการจองที่พักจากผู้ให้บริการที่พักตลอดระยะเวลาที่อยู่ในอินโดนีเซีย 
 • ผู้เดินทางระหว่างประเทศทุกคน ทั้งชาวอินโดนีเซีย (WNI) และชาวต่างชาติ (WNA) จะต้อง: 
  • ใช้แอปพลิเคชัน PeduliLindung สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อเข้าสู่อินโดนีเซีย; 
  • กรอก International e-HAC ผ่านแอปพลิเคชัน PeduliLindung หรือกรอกด้วยตนเองที่สนามบินต้นทาง (ประเทศต้นทาง) 
 • ผู้เดินทางระหว่างประเทศทุกคนต้องมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ โดยจะมีการเก็บตัวอย่างภายในระยะเวลาสูงสุด 3 x 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นทาง 
 • ผู้เดินทางระหว่างประเทศทุกคนต้องมีบัตรหรือใบรับรองการได้รับวัคซีน (ทางกายภาพหรือดิจิทัล) ที่แสดงว่าผู้เดินทางได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสอย่างน้อย 14 วันก่อนออกเดินทาง 

กระบวนการกักตัว 

ผู้เดินทางระหว่างประเทศต้องผ่านการตรวจอีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึง และต้องผ่านการกักตัวเป็นระยะเวลา 7 x 24 ชั่วโมง กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูเงื่อนไขทั้งหมด 


ประเทศจับคู่เดินทาง

กระทรวงการท่องเที่ยวกำลังสรุปแผนการเพิ่มประเทศจับคู่เดินทางซึ่งอาจรวมถึงประเทศฝั่งตะวันออกกลาง ประเทศอาหรับและกาตาร์ จีน สิงคโปร์ และ เนเธอร์แลนด์


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

Moderna, Pfizer, BBIP Vaccine, CoronaVac Vaccine and Oxford/ AstraZeneca vaccine


วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

Moderna, Pfizer, BBIP Vaccine, CoronaVac Vaccine and Oxford/ AstraZeneca vaccine


สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศบางส่วน (ผู้เดินทางเข้าประเทศจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้ากับรัฐบาลอินโดนีเซียเพื่อรับใบอนุญาตให้เข้าหรือผ่านประเทศ)