ข้อมูลรายประเทศ

อินเดีย

12 มกราคม 2565

อัพเดทล่าสุด

12 มกราคม 2565


การใช้ใบรับรอง

พอร์ทัล Co-WIN ได้แนะนำตัวเลือกที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงใบรับรองการได้รับวัคซีนกับหมายเลขหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ 


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีน


ชื่อใบรับรอง

Co-WIN certificateVaccination certificate 


รายละเอียดใบรับรอง

ใบรับรองมีรายละเอียดพื้นฐานทั้งหมด เช่น  

 • ชื่อ
 • อายุ
 • เพศ
 • รายละเอียดการฉีดวัคซีนทั้งหมด ภายใต้รายละเอียดการฉีดวัคซีน สามารถค้นหารายละเอียดต่าง ๆ เช่น ชื่อวัคซีน วันที่ได้รับเข็มแรก วันครบกำหนดถัดไป สถานที่ซึ่งบุคคลนั้นได้รับการฉีดวัคซีน และได้รับโดยใคร 

รูปแบบใบรับรอง

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป 

ผู้เดินทางทุกคนจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองอุณหภูมิโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมื่อเดินทางมาถึง และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อกำหนดในการตรวจคัดกรองทั้งหมด 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม  

 • วีซ่า
 • ส่งแบบฟอร์มการแสดงตนบนพอร์ทัลออนไลน์ Air Suvidha  ก่อนออกเดินทาง 
 • อัปโหลดผลตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบที่ดำเนินการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 
 • ผู้ที่เดินทางมาอินเดียจากปากีสถาน อิสราเอล เคนยา เอธิโอเปีย ไนจีเรีย อัฟกานิสถาน หรือโซมาเลีย จะต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนโปลิโอที่ถูกต้อง 

กระบวนการกักตัว  

กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 7 วัน  

 • ผู้เดินทางจะต้องตรวจ PCR เพิ่มเติมในวันที่ 8 ของการเดินทางมาถึงอินเดีย หากมีผลเป็นลบ จะต้องตรวจเช็คสุขภาพต่อไปอีก 7 วัน ผู้เดินทางจะต้องอัปโหลดผลตรวจในวันที่ 8 ผ่านทางพอร์ทัล Air Suvidha  

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัว 


ประเทศจับคู่เดินทาง

มีหลายประเทศที่ระบุไว้ในลิงก์ ความแตกต่างระหว่างการจัดการของระเบียงท่องเที่ยวและข้อตกลงการเดินทาง สามารถดูได้ที่ https://www.civilaviation.gov.in/en/about-air-transport-bubbles


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • COVOVAX (Serum Institute of India) 
 • Covaxin 
 • Covishield  (Serum Institute of India) 
 • Oxford/AstraZeneca  
 • Janssen (Johnson & Johnson) 
 • Sputnik V 
 • Moderna 
 • Zydus Cadila – ZyCoV-D 
 • Serum Institute of India – COVOVAX 
 • Corbevax 

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศบางส่วน