ข้อมูลรายประเทศ

เกรเนดา

19 เมษายน 2565

อัพเดทล่าสุด

19 เมษายน 2565


การใช้ใบรับรอง

มีการใช้ใบรับรอง


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีน


ชื่อใบรับรอง

COVID-19 Vaccination card


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

มีการใช้เป็นที่เรียบร้อย


รายละเอียดใบรับรอง

COVID-19 Vaccination card ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ อาทิ:

 • ชื่อและนามสกุล
 • วันเดือนปีเกิด
 • หมายเลขระบุตัวตน

สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://covidpass.gov.gd/


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

ณ ปัจจุบัน ผู้เดินทางได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าเกรนาดาโดยไม่ต้องแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีน การตรวจหาเชื้อหรือการหายป่วยจากโควิด-19


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Astrazeneca
 • Covishield

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

 • Novavax/ Covovax
 • Pfizer
 • Moderna (Spikevax)
 • Janssen
 • Oxford AstraZeneca (Vaxzevria)
 • Covishield
 • Covaxin
 • Sinovac (CoronaVac)
 • Sinopharm (Covilo)

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ