ข้อมูลรายประเทศ

เยอรมนี

15 มิถุนายน 2565

อัพเดทล่าสุด

15 มิถุนายน 2565


การใช้ใบรับรอง

เยอรมนีได้มีการใช้ EU Digital COVID Certificates สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือหายป่วยจากโควิด-19 แล้ว นอกจากนี้ ใบรับรองเหล่านี้ได้เชื่อมต่อกับระบบของสหภาพยุโรปแล้ว ซึ่งหมายความว่าพลเมืองของสหภาพยุโรปสามารถแสดงใบรับรองเหล่านี้เพื่อเข้าสู่เยอรมนีได้


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีนและการมีภูมิคุ้มกัน


ชื่อใบรับรอง

EU Digital COVID Certificates


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

มีการใช้เป็นที่เรียบร้อย


รายละเอียดใบรับรอง

EU Digital COVID Certificates มีประเภทดังต่อไปนี้:

1. ใบรับรองการฉีดวัคซีนประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

 • นามสกุล & ชื่อ
 • วันเดือนปีเกิด
 • โรคซึ่งการฉีดวัคซีนแล้วป้องกัน (โควิด-19)
 • ข้อมูลวัคซีนที่เกี่ยวข้อง – ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต หมายเลขการฉีดวัคซีน
 • วันที่ฉีดวัคซีน
 • ประเทศและผู้ออกใบรับรองทางเทคนิค ตลอดจนหมายเลขระบุเฉพาะของใบรับรอง (เรียกสั้นๆ คือ UVCI)

2. ใบรับรองการหายป่วยจากโควิด-19 ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

 • นามสกุล & ชื่อ
 • วันเดือนปีเกิด
 • การเจ็บป่วยที่พลเมืองนั้นๆ หายป่วย (โควิด-19)
 • วันที่ผลการตรวจเป็นบวกครั้งแรก
 • ประเทศที่ทำการตรวจ
 • ผู้ออกใบรับรอง
 • ความถูกต้องและการยืนยันใบรับรอง

3. ใบรับรองการตรวจประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

 • นามสกุล & ชื่อ
 • วันเดือนปีเกิด
 • โรค (ที่กำลังตรวจ)
 • ประเภทการตรวจ, ชื่อผลิตภัณฑ์, ผู้ผลิตชุดตรวจ
 • วันที่และเวลาที่สุ่มตัวอย่างตรวจ
 • ผลตรวจ
 • ศูนย์หรือสถานที่ตรวจ
 • ประเทศที่ทำการตรวจ
 • ผู้ออกใบรับรองและการยืนยันใบรับรอง

หมายเหตุ: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ในแอป CovPass
https://www.digitaler-impfnachweis-app.de/faq/#welchen-qr-code-kann-ich-mit-der-covpass-app-einscannen-


รูปแบบใบรับรอง

ใบรับรอง EU Digital COVID สามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบดิจิทัล และรูปแบบเอกสารกระดาษพร้อม QR code


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

 • ณ ปัจจุบัน ผู้เดินทางทุกคนสามารถเดินทางเข้าเยอรมันโดยไม่ต้องแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีน การหายป่วยจากโควิด-19 หรือผลตรวจการหาเชื้อโควิด-19 ใด ๆ

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Modernna
 • Pfizer/BioNTech
 • Janssen (Johnson & Johnson)
 • Oxford/Astrazeneca
 • Novavax

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

การฉีดวัคซีนต้องเสร็จสิ้นด้วยการฉีดหนึ่งในวัคซีนหรือแตกต่างกันที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรปอย่างน้อย 2 โดส อย่างไรก็ตาม การฉีดเพียงโดสเดียวก็ได้เช่นกันหากผู้เดินทางเพิ่งหายจากการติดเชื้อโควิด-19

 • Pfizer Comirnaty – 2 โดส
 • Moderna (Spikevax) – 2 โดส
 • AstraZeneca (Vaxzevria) – 2 โดส
 • Janssen (Johnson & Johnson) – 2 โดส (เข็มกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดนี้อีกหนึ่งโดส)
 • Covishield
 • Covovax (Novavax)

นอกจากนี้ จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มที่สามเมื่อเข้าสู่ประเทศเยอรมนี


สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ


หมายเหตุ

ณ ปัจจุบัน ไม่มีรายชื่อประเทศในกลุ่มสายพันธุ์น่ากังวลใหม่หรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง