ข้อมูลรายประเทศ

ฝรั่งเศส

22 มีนาคม 2565

อัพเดทล่าสุด

22 มีนาคม 2565


การใช้ใบรับรอง

 • ฝรั่งเศสมีการใช้ Health pass สำหรับบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อย, หายป่วยจากโควิด-19 หรือถือผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่เป็นลบ
 • ทั้งนี้ Health pass ได้เชื่อมต่อกับระบบใบรับรองโควิดแบบดิจิทัลของสหภาพยุโรป ซึ่งหมายถึงว่าพลเมืองของสหภาพยุโรปสามารถเดินทางมายังฝรั่งเศสโดยแสดงใบรับรองโควิดแบบดิจิทัลของสหภาพยุโรป ในทางกลับกัน พลเมืองชาวฝรั่งเศสสามารถเดินไปยังทุกประเทศในสหภาพยุโรปโดยแสดง Health pass

ประเภทใบรับรอง

ทั้งใบรับรองการมีภูมิคุ้มกันและการได้รับวัคซีน


ชื่อใบรับรอง

The health pass


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

มีการใช้เป็นที่เรียบร้อย


รายละเอียดใบรับรอง

Health pass ประกอบด้วยใบรับรองสามชนิด

 1. ใบรับรองการได้รับวัคซีน
 2. ผลยืนยันการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่เป็นลบภายใน 24 ชั่วโมง
 3. ผลตรวจแบบแอนติเจนหรือแบบ RT-PCR ที่เป็นบวกบ่งชี้ว่าหายป่วยจากโควิด-19 แล้วย้อนหลังไปน้อยสุด 11 วันและน้อยกว่า 6 เดือน

รูปแบบใบรับรอง

รูปแบบใบรับรอง Health Pass มีทั้งรูปแบบดิจิทัล (ผ่านโปรแกรม TousAntiCovid) หรือแสดงในรูปแบบกระดาษ


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

 • ผู้เดินทางจากประเทศในสหภาพยุโรปจะต้องกรอกแบบฟอร์มระบุตำแหน่งผู้โดยสารของสภาพยุโรปให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางผ่านลิงก์นี้ https://app.euplf.eu/#/
 • ผู้เดินทางจากประเทศสีส้ม (โปรดดูหัวข้อหมายเหตุ) จะต้องกรอกแบบฟอร์มก่อนเดินทางเข้าฝรั่งเศสผ่านลิงก์นี้ให้เรียบร้อย https://passager.serveureos.org/

สำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้ว

 • ผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้วจากประเทศสีเขียว (โปรดดูในหัวข้อหมายเหตุ) ไม่ต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อที่เป็นลบก่อนและหลังจากเดินทางเข้ามา
 • ผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้วจากประเทศสีส้ม (โปรดดูในหัวข้อหมายเหตุ) ไม่ต้องแสดงผลตรวจก่อนและหลังเดินทางเข้ามา แต่ต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้
  • หลักฐานการได้รับวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ที่อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปที่ต้องการเดินทางเข้ามาฝรั่งเศสจะต้องได้รับวัคซีนชนิด mRNA เพิ่มเติมไม่เกินกว่า 9 เดือนหลังจากได้รับโดสที่สองเพื่อทำให้การฉีดวัคซีนเสร็จสิ้นสมบูรณ์และยอมรับได้
  • เอกสารคำประกาศที่ยืนยันว่าไม่มีอาการของโควิด-19 หรือการติดต่อกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 โดยแบบฟอร์มสามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงก์นี้ http://www.interieur.gouv.fr/sites/minint/files/medias/documents/2022-02/12-02-2022-engagement-sur-l-honneur-orange.docx

สำหรับผู้เดินทางที่ยังไม่ฉีดวัคซีน

 • ผู้เดินทางที่ยังไม่ฉีดวัคซีนจากประเทศสีเขียว (โปรดดูในหัวข้อหมายเหตุ) ต้องแสดงใบรับรองการหายป่วยจากโควิด-19 (มีผลตรวจที่เป็นบวกแบบ PCR มากกว่า 11 วันแต่ไม่เกินกว่า 6 เดือน) หรือผลตรวจหาเชื้อที่เป็นลบแบบ PCR ไม่เกินกว่า 72 ชั่วโมงหรือแบบ Antigen test ไม่เกินกว่า 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (นับจากไฟล์ทบินแรกหากมีการต่อเครื่อง)
 • ผู้เดินทางที่ยังไม่ฉีดวัคซีนจากประเทศสีส้ม (โปรดดูในหัวข้อหมายเหตุ) จะได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าฝรั่งเศสด้วยเหตุผลที่จำเป็น โปรดตรวจสอบเหตุผลเหล่านี้ผ่านลิงก์นี้ก่อนออกเดินทาง https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coming-to-france-your-covid-19-questions-answered/article/list-of-compelling-reasons-for-travel-to-from-orange-countries
 • หากผู้เดินทางที่ยังไม่ฉีดวัคซีนจากประเทศสีส้มได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าฝรั่งเศสด้วยหนึ่งในเหตุผลข้างต้น จะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
  • ต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่บริการหรือเจ้าหน้าที่ด่านตรวจของผลตรวจที่เป็นลบแบบ PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางหรือแบบ Antigen test ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (นับจากไฟล์ทบินแรกหากมีการต่อเครื่อง)
  • เพื่อเข้าสู่ฝรั่งเศส จะต้องมีเอกสารยืนยันว่าไม่มีอาการโควิด-19 หรือการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 พร้อมด้วยความเต็มใจที่ยอมตรวจเมื่อเดินทางมาถึง
  • เมื่อเดินทางเขามา อาจมีการตรวจอีกครั้ง หากผลการตรวจเป็นบวก จะต้องกักตัวตามมาตรการประกันสุขภาพที่บริษัทแนะนำ

สำหรับเด็ก

 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีจะได้รับการยกเว้นจากมาตรการทางสุขภาพใด ๆ

สำหรับมาตรการอื่นๆ

 • ผู้เดินทางชาวต่างชาติทุกคนจะต้องแสดงวีซ่าพำนักระยะสั้น วีซ่าพำนักระยะยาวหรือใบอนุญาตถาวรก่อนเดินทางเข้ามา

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

5 วัคซีนต่อไปนี้ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในฝรั่งเศส

 • Moderna (mRNA-1273)
 • Pfizer/BioNTech (BNT162b2)
 • Janssen (Johnson & Johnson) (Ad26.COV2.S)
 • Oxford/AstraZeneca (AZD1222)
 • Novavax

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

วัคซีนเหล่านี้ได้รับการอนุมัติจากองค์การยาแห่งยุโรป (EMA) หรือองค์การอนามัยโลก:

 • Moderna (Spikevax)
 • Oxford AstraZeneca (Vaxzevria)
 • Pfizer BioNTech Comirnaty
 • Johnson & Johnson (Janssen)
 • Novavax
 • COVOVAX
 • Covishield
 • Covaxin
 • Sinopharm (COVILO)
 • Sinovac (CoronaVac)

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ผู้เดินทางที่มีอายุ18 ปีขึ้นไปที่ต้องการเดินทางเข้าฝรั่งเศสจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนชนิด mRNA เพิ่มเติมภายในระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือนหลังจากการฉีดโดสบังคับครั้งก่อนจึงจะถือว่าฉีดวัคซีนได้ครบถ้วน

คุณอาจได้รับวัคซีนบูสเตอร์ในฝรั่งเศส หากต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมทางสังคมในช่วง 15 วันแรกหลังจากที่คุณมาถึงฝรั่งเศส คุณต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิดที่เป็นลบ (ภายใน 24 ชั่วโมง) และรอให้ Vaccination Pass ของคุณเปิดใช้งาน

ตารางการฉีดวัคซีนจะถือว่าสมบูรณ์ 28 วันหลังจากได้รับวัคซีน Janssen หนึ่งโดส, 7 วันหลังจากได้รับวัคซีนชนิดอื่นที่ได้รับอนุมัติจาก European Medicines Agency, วัคซีนที่ได้รับอนุญาตจาก WHO ทุกโดสที่ไม่ได้รับอนุมัติจาก European Medicines Agency หรือโดสเพิ่มเติมของวัคซีน mRNA ที่ได้รับอนุมัติอย่างถูกต้อง


สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศบางส่วน ผู้เดินทางจากประเทศสีส้มไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาด้วยจุดประสงค์ด้านการท่องเที่ยวอ้างอิง

รายชื่อประเทศ/ดินแดนสีเขียว: ประเทศ/ดินแดนซึ่งไม่มีการแพร่ระบาดของไวรัสที่รุนแรงหรือไม่มีการตรวจพบสายพันธุ์ที่น่ากังวล

 • ประเทศในสหภาพยุโรป รวมไปถึงอันดอร์รา ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ โมนาโก นอร์เวย์ ซานมาริโน สวิตเซอร์แลนด์และวาติกัน
 • แองโกลา อาร์เจนตินา
 • บาฮามาส บาห์เรน บังคลาเทศ เบลีซ เบนิน โบลิเวีย บอตสวานา ภูฏาน บราซิล บูร์กินาฟาโซ บุรุนดี
 • กัมพูชา แคเมอรูน เคปเวิร์ด แคนาดา ชาด โคลอมเบีย คอโมโรส คองโก ไอวอรี่โคสต์ คิวบา
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, จิบูตี, สาธารณรัฐโดมินิกัน
 • เอกวาดอร์, อียิปต์, เอลซัลวาดอร์, อิเควทอเรียลกินี, ติมอร์ตะวันออก, เอสวาตินี, เอธิโอเปีย
 • ฟิจิ
 • กาบอง, กานา, กินี, กินี บิสเซา
 • ฮอนดูรัส, ฮ่องกง
 • อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิรัก
 • จาเมกา, ญี่ปุ่น
 • คาซัคสถาน, เคนยา, คูเวต
 • ลาว, เลโซโท
 • มาดากัสการ์, มาลาวี, มอริเตเนีย, มอริเชียส, โมร็อกโก, โมซัมบิก, เมียนมาร์
 • นามิเบีย, เนปาล, นิวซีแลนด์, นิการากัว, ไนเจอร์, ไนจีเรีย
 • โอมาน
 • ปากีสถาน ปานามา ปารากวัย เปรู ฟิลิปปินส์
 • กาตาร์
 • รวันดา
 • เซนต์คิตส์และเนวิส ซามัว ซาอุดีอาระเบีย เซเชลส์ เซเนกัล แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ ซูดานใต้ ศรีลังกา ซูดาน
 • ไต้หวัน แทนซาเนีย โตโก ตูนิเซีย
 • ยูกันดา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา
 • วานูอาตู เวเนซุเอลา เวียดนาม
 • แซมเบียและซิมบับเว

รายชื่อประเทศ/ดินแดนสีส้มหรือเหลืองอำพัน: ประเทศ/ดินแดนซึ่งมีการแพร่ะบาดของเชื้อไวรัสในปริมาณที่ควบคุมได้ ซึ่งประเทศ/ดินแดนเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในรายชื่อสีเขียว
กรุณาตรวจสอบลิงก์นี้สำหรับรายชื่อประเทศที่อัพเดท https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements