ข้อมูลรายประเทศ

เอสโตเนีย

เอสโตเนีย

ดาวน์โหลดเอกสาร
5 เมษายน 2565

อัพเดทล่าสุด

5 เมษายน 2565


การใช้ใบรับรอง

เอสโตเนียมีการใช้ EU Digital COVID Certificate สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว หายป่วยจากโควิด-19 หรือมีผลตรวจที่เป็นลบ


ประเภทใบรับรอง

ทั้งใบรับรองการได้รับวัคซีนและการมีภูมิคุ้มกัน


ชื่อใบรับรอง

EU Digital COVID Certificate


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

มีการใช้เป็นที่เรียบร้อย


รายละเอียดใบรับรอง

ใบรับรองเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ นามสกุลและวันเกิด พร้อมทั้งข้อมูลของการฉีดวัคซีน การหายป่วยจากโควิด-19 หรือการตรวจหาเชื้อ ทั้งนี้ใบรับรองถูกแสดงผลหนึ่งในสามภาษานี้ ได้แก่ ภาษาเอสโตเนีย อังกฤษหรือรัสเซีย


รูปแบบใบรับรอง

ทั้งรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบกระดาษ


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

 • ผู้เดินทางจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (และไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และนอร์เวย์), สวิตเซอร์แลนด์, สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ, อันดอร์รา, ซานมารีโน หรือนครวาติกัน ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เอสโตเนียโดยไม่ต้องใช้เอกสารโควิด-19 ใด ๆ เช่น ใบรับรองการฉีดวัคซีน ใบรับรองการหายป่วยจากโควิด-19 หรือผลการตรวจหาเชื้อที่เป็นลบ

สำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้ว

 • ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนแล้วจากประเทศนอกสหภาพยุโรปจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนเข้าสู่เอสโตเนีย

สำหรับผู้เดินทางที่หายป่วยจากโควิด-19

 • ก่อนเข้าสู่เอสโตเนีย ผู้เดินทางที่หายป่วยจากโควิด-19 จากประเทศนอกสหภาพยุโรปจะต้องแสดงใบรับรองการหายป่วยนี้

สำหรับผู้เดินทางที่ยังไม่ฉีดวัคซีน

 • ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจากประเทศนอกสหภาพยุโรปจะต้องมีผลการตรวจแบบ RT-PCR ที่เป็นลบโดยผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพหรือผลการตรวจแบบ antigen-RTD เป็นลบที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการความปลอดภัยด้านสุขภาพของสหภาพยุโรปให้เสร็จสิ้นภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงเอสโตเนีย
 • นอกจากนี้ ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนซึ่งไม่มีอาการใดๆ ซึ่งกำลังเดินทางผ่านดินแดนเอสโตเนียระหว่างทางไปยังถิ่นที่อยู่จะไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดใดๆ

สำหรับมาตรการอื่น ๆ

 • ผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่สามที่ไม่แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน ใบรับรองการหายป่วยจากโควิด-19 หรือผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่เป็นลบดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมงก่อนข้ามพรมแดนหรือผู้ที่ไม่ได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังจากเดินทางเข้ามาต้องกักตัวเองเป็นเวลา 7 วัน
 • ข้อยกเว้นอื่นๆ จากข้อจำกัดใดๆ ได้แก่ ผู้ขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและการขนส่งผู้โดยสาร บุคคลที่เข้าร่วมในงานด้านเทคนิคของบริษัทเอสโตเนีย ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ นักการทูต บุคคลที่เดินทางมาถึงเอสโตเนียอันเป็นผลมาจากความร่วมมือทางทหารจากต่างประเทศ และ บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพิเศษ
 • ผู้เดินทางสามารถค้นหาข้อมูลได้ผ่านลิงก์นี้ https://kriis.ee/en/travelling-crossing-state-border/travelling-estonia/testing-covid-certificates-self-isolation

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Novavax
 • Pfizer BioNTech/Comirnaty
 • Moderna (Spikevax)
 • AstraZeneca (Vaxzevria)
 • Janssen (Johnson & Johnson)

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

วัคซีนทั้งหมดที่ได้รับการรับรองโดยองค์การยาแห่งยุโรป (EMA) จะยอมรับได้ในเอสโตเนีย เช่นเดียวกับกลุ่มที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทางการตลาดของสหภาพยุโรปแต่รับรองให้ใช้แล้วในประเทศต้นทาง

 • Novavax
 • Pfizer BioNTech/Comirnaty
 • Moderna (Spikevax)
 • AstraZeneca (Vaxzevria)
 • Janssen (Johnson & Johnson)

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ