ข้อมูลรายประเทศ

ไซปรัส

7 มิถุนายน 2565

อัพเดทล่าสุด

7 มิถุนายน 2565


การใช้ใบรับรอง

ไซปรัสมีการใช้ EU Digital COVID Certificate สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว หายป่วยจากโควิด-19 มีผลการตรวจหาเชื้อที่เป็นลบ


ประเภทใบรับรอง

ทั้งใบรับรองการได้รับวัคซีนและการมีภูมิคุ้มกัน


ชื่อใบรับรอง

EU Digital COVID Certificate


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

มีการใช้เป็นที่เรียบร้อย


รายละเอียดใบรับรอง

สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านลิงก์นี้
https://www.eudcc.gov.cy/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en


รูปแบบใบรับรอง

ทั้งรูปแบบดิจิทัลและแบบกระดาษ


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

ณ ปัจจุบัน ผู้เดินทางทุกคนไม่ต้องแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีน การหายป่วยจากโควิด-19 หรือผลการตรวจหาเชื้อที่เป็นลบก่อนเดินทางเข้ามา


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

  • Novavax
  • Pfizer BioNTech/ Comirnaty
  • Moderna (Spikevax)
  • Janssen (Johnson & Johnson)
  • Oxford AstraZeneca (Vaxzevria)

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ