ข้อมูลรายประเทศ

คิวบา

19 เมษายน 2565

อัพเดทล่าสุด

19 เมษายน 2565


การใช้ใบรับรอง

Cuban COVID-19 digital passport (Pasaporte digital COVID-19 cubano) ได้ถูกพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ข้อมูล (UCI) โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-05-26/pasaporte-digital-covid-19-cubano-26-05-2021-00-05-01 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันว่ามีการใช้ใบรับรองนี้แล้วหรือไม่


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีน


ชื่อใบรับรอง

Pasaporte digital COVID-19 cubano


รูปแบบใบรับรอง

ทั้งรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบกระดาษ


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

  • ณ ปัจจุบัน ผู้เดินทางไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อหรือแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีนก่อนเดินทางเข้ามายังคิวบา
  • อย่างไรก็ตาม อาจต้องตรวจโควิด-19 ที่สนามบินแบบสุ่ม เมื่อประเมินจากจำนวนของไฟล์ทบิน การเดินทางมาทางเรือและความเสี่ยงด้านการแพร่ระบาดจากประเทศต้นทาง หากผลการตรวจออกมาเป็นบวก จะต้องเข้าสู่มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

  • Abdala (Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB))
  • Soberana 02 (Instituto Finlay de Vacunas Cuba)
  • Soberana Plus (Instituto Finlay de Vacunas Cuba)
  • Sinopharm (COVILO)

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ