ข้อมูลรายประเทศ

โคลอมเบีย

โคลอมเบีย

ดาวน์โหลดเอกสาร
28 มิถุนายน 2565

อัพเดทล่าสุด

28 มิถุนายน 2565


การใช้ใบรับรอง

รัฐบาลโคลอมเบียได้มีการประกาศใช้ Certificado digital de vacunación contra COVID-19 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 โดยใบรับรองการได้รับวัคซีนจำเป็นสำหรับการเข้าสถานที่สาธารณะหรืองานขนาดใหญ่ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขในโคลอมเบีย  


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีน 


ชื่อใบรับรอง

Certificado digital de vacunación contra COVID-19 


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

มีการใช้เป็นที่เรียบร้อย


รายละเอียดใบรับรอง

พลเมืองชาวโคลอมเบียสามารถเข้าถึงใบรับรองนี้ได้ที่ https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/

 • เอกสารการฉีดวัคซีนจะต้องแสดงในรูปแบบกระดาษหรือดิจิทัล ชื่อเต็มของบุคคล วันที่ฉีด ชื่อของวัคซีนที่ได้รับ และจำนวนโดสที่ฉีดจะต้องรวมอยู่ในใบรับรอง

รูปแบบใบรับรอง

ทั้งรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบกระดาษ โดยใบรับรองนี้มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสเปน 


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

สำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้ว

 • ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนแล้วต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนในรูปแบบดิจิทัลหรือแบบเอกสาร เพื่อยืนยันว่าได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนออกเดินทาง

สำหรับผู้เดินทางที่ยังไม่ฉีดวัคซีน

 • ผู้เดินทางที่ยังไม่ฉีดวัคซีนต้องแสดงผลการตรวจแบบ PCR ที่เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมงหรือแบบ antigen ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้ามา

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Moderna (Spikevax) 
 • Pfizer Comirnaty  
 • Janssen (Johnson & Johnson) 
 • Oxford AstraZeneca (Vaxzevria) 
 • Sinovac (CoronaVac) 

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

ตามคำประกาศของกระทรวงสาธารณสุขโคลอมเบีย วัคซีนที่ยอมรับภายใต้กฎใหม่จะเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติโดยองค์การอนามัยโลกและได้รับการรับรองตามกฎหมายโดยประเทศหรือดินแดน (ที่ได้รับการรับรองโดยสหประชาชาติ) ที่คุณได้รับวัคซีน

 • Novavax
 • Covovax
 • Moderna (Spikevax)
 • Pfizer Comirnaty
 • Janssen (Johnson & Johnson)
 • Oxford AstraZeneca (Vaxzevria)
 • Covishield
 • Covaxin
 • Sinopharm (COVILO)
 • Sinovac (CoronaVac)

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ