ข้อมูลรายประเทศ

ชิลี

28 มิถุนายน 2565

อัพเดทล่าสุด

28 มิถุนายน 2565


การใช้ใบรับรอง

“Pase de movilidad” ของชิลี ( “บัตรสีเขียวหรือบัตรโควิด-19 ภายในประเทศ”) ซึ่งประกอบด้วยใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ใช้เป็นที่เรียบร้อยในชิลี


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการฉีดวัคซีน


ชื่อใบรับรอง

Pase de movilidad (domestic green หรือ Covid card)


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

มีการใช้เป็นที่เรียบร้อย


รายละเอียดใบรับรอง

บัตร/ใบรับรองประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
1.ชื่อ
2.วันเกิด
3.หมายเลขเอกสาร
4.เพศ
5.สถานะการฉีดวัคซีน (รวมถึงวันที่ฉีดวัคซีน ยี่ห้อวัคซีน จำนวนครั้งที่ได้รับวัคซีน และสถานที่ที่ได้รับวัคซีน)


รูปแบบใบรับรอง

ทั้งรูปแบบบัตรและอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการสแกน QR Code


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

 • ผู้เดินทางต้องกรอกแบบฟอร์มไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึง โดยลิงก์สามารถเข้าถึงได้ที่นี้ https://c19.cl/#/
 • มีการสุ่มตรวจหาเชื้อที่สนามบิน โดยหากผู้เดินทางได้รับผลที่เป็นบวกจะต้องถูกกักตัว
 • นอกจากนี้ ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองจะไม่สามารถใช้ mobile pass ได้หากไม่ได้รับการรับรองการได้รับวัคซีน

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Pfizer-Biontech
 • Astrazeneca
 • Sinovac
 • Cansino
 • Sputnik

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

วัคซีนทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตจากสถาบันสาธารณสุขชิลี (ISP) องค์การอนามัยโลก (WHO) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) และสำนักงานยาแห่งยุโรป (EMA) โดยการฉีดวัคซีนแบบผสมก็เป็นที่ยอมรับเช่นกัน

 • Moderna
 • Pfizer/BioNTech
 • Janssen (Johnson & Johnson)
 • Oxford/AstraZeneca
 • Sinopharm
 • Sinovac
 • CanSino
 • Generium (Sputnik-V)

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ