ข้อมูลรายประเทศ

แคเมอรูน

27 มิถุนายน 2564

อัพเดทล่าสุด

27 มิถุนายน 2564


กระบวนการกักตัว

รัฐบาลแคเมอรูนได้ปรับปรุงนโยบายก่อนหน้านี้ของการบังคับกักตัวสำหรับนักท่องเที่ยว ผู้เดินทางทางอากาศที่มีผลตรวจโควิด-19เป็นบวกจะต้องทำการแยกตัวที่บ้าน หรือที่สถานที่ราชการ โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเองขึ้นอยู่กับอาการ และถึงแม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องกักตัว ผู้เดินทางอาจจะได้รับการติดเชื้อโควิด-19 ในระหว่างการเดินทาง และควรจํากัดการติดต่อกับผู้อื่นเป็นเวลา 14 วันหลังจากการเดินทาง ขณะนี้ ทางรัฐบาลแคเมอรูนกำหนดให้ผู้โดยสารขาออกทุกคนต้องแสดงผลการตรวจ  PCR ที่เป็นลบของโควิด-19 ลงวันที่ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากขึ้นเครื่องระหว่างประเทศ ผู้เดินทางต้องใช้สถานที่ตรวจที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล และลงทะเบียนผลตรวจ 1 ใน 2 ของฐานข้อมูล ขึ้นอยู่กับจุดที่ออกเดินทาง (เมืองยาอุนเด หรือ เมืองดูอาลา)


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

Sinopharm, Astrazeneca


สถานะการเปิดประเทศ

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563 นายกรัฐมนตรีแคเมอรูนได้ประกาศปิดพรมแดนทางบก ทะเล และอากาศทั้งหมด จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมเนื่องจากสถาการณ์โควิด-19 ในขณะที่หลายสายการบินได้รับอนุญาตให้กลับมาให้บริการเที่ยวบินอย่างจำกัด แต่สถานะทางการของพรมแดนยังคง “ปิด”