ข้อมูลรายประเทศ

กัมพูชา

12 พฤศจิกายน 2564

อัพเดทล่าสุด

12 พฤศจิกายน 2564


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

ผู้เดินทางทุกคนจะต้องแสดงวีซ่าที่ถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลกัมพูชา รัฐบาลกัมพูชาได้ระงับการยื่นวีซ่าของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

ชาวต่างชาติที่เดินทางมาถึงทุกคนจะต้องปฏิบัติและเตรียมเอกสารดังนี้:

  • มีใบรับรองด้านสุขภาพเป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส ซึ่งบ่งชี้ผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบ ที่ดำเนินการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง โดยใบรับรองนี้ต้องออกโดยหน่วยงานด้านสุขภาพที่มีอำนาจและมีใบอนุญาตของประเทศต้นทาง
  • มีบัตรหรือใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อยืนยันสถานะการฉีดวัคซีนครบสองเข็ม ประเภทวัคซีน และวันที่ฉีดวันซีน
  • เอกสารยืนยันการจองโรงแรมสำหรับการกักตัว
  • แสดงหลักฐานการประกันภัยสุขภาพให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลขั้นต่ำ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือซื้อแพ็คเกจประกันสุขภาพ 90 ดอลลาร์สหรัฐ จากบริษัท Forte Insurance โดยผู้ถือวีซ่าทูตกัมพูชา (Visa A) และวีซ่าราชการ (Visa B) จะได้รับการยกเว้นจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

กระบวนการกักตัว

  • ผู้เดินทางจะได้รับตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงศูนย์ที่กำหนดและรอผลตรวจเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ
  • หากผู้เดินทางในเที่ยวบินหนึ่งคนขึ้นไปมีผลตรวจเป็นบวก ผู้เดินทางทั้งหมดในเที่ยวบินเดียวกันจะถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ณ สถานที่กักกันที่กำหนดโดยคณะกรรมการระหว่างกระทรวงเพื่อป้องกันโควิด-19
  • หากผลตรวจของผู้เดินทางทุกคนเป็นลบ จะได้รับอนุญาตให้กักตัวเป็นเวลา 14 วันที่บ้านของตนภายใต้การดูแลของหน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นอกจากนี้ ผู้เดินทางจะต้องทำตรวจหาเชื้ออีกครั้ง ในวันที่ 13 ของการกักตัวที่โรงพยาบาลมิตรภาพเขมร – โซเวียตหรือที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดที่กำหนด

สำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้ว

ผู้เดินทางจะต้องกักตัวเป็นเวลา 7 วัน ณ โรงแรมกักตัวที่กำหนดและจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ PCR เมื่อสิ้นสุดการกักตัว

สำหรับผู้เดินทางที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

ผู้เดินทางจะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ณ โรงแรมกักตัวที่กำหนด และจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ PCR เมื่อสิ้นสุดการกักตัว


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

วัคซีนต่อไปนี้ได้รับอนุมัติให้ใช้ในกัมพูชา: Oxford/AstraZeneca, Sinopharm (Beijing), Sinovac


วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

Oxford/AstraZeneca, Sinopharm (Beijing), Sinovac


สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศบางส่วน ผู้ที่จะเดินทางเข้ากัมพูชาต้องมีวีซ่า และจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเดินทางมาถึง เนื่องจากรัฐบาลได้ระงับโครงการ e-visa และ Visa-on-arrival