ข้อมูลรายประเทศ

กาบูเวร์ดี

กาบูเวร์ดี

ดาวน์โหลดเอกสาร
23 สิงหาคม 2564

อัพเดทล่าสุด

23 สิงหาคม 2564


กระบวนการเข้าประเทศ

ผู้เดินทางจำเป็นต้องมีผลตรวจโควิด-19 ทั้งขาเข้าและออกประเทศ และต้องได้รับการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทาง ผู้เดินทางที่ไม่มีผลตรวจที่ได้รับภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง การเดินทางมาจากเกาะต่างแดนต้องมีการกรอกข้อมูลก่อน กระทรวงสาธารณสุขอาจให้ผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่แสดงอาการที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการกักตัวในที่พัก และหากคุณจำเป็นต้องกักตัวในที่พัก ก็ควรจะมีเสบียงสำรองทั้งอาหาร น้ำ และยาที่จำเป็นไว้อย่างน้อย 2 สัปดาห์


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

วัคซีน Pfizer BioNTech และ AstraZeneca ผลิตโดยสถาบันเซรุ่มในอินเดีย ซึ่งได้รับ AstraZeneca ล็อตแรกจาก COVAX


สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ โดยผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจะต้องตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR หรือแบบ antigen test (Ag-RDT) ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หากไม่ได้แสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ตรวจภายใน 72 ชั่วโมงที่ผ่านมา จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีไม่จำเป็นต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19