ข้อมูลรายประเทศ

บราซิล

15 กุมภาพันธ์ 2565

อัพเดทล่าสุด

15 กุมภาพันธ์ 2565


การใช้ใบรับรอง

รัฐบาลบราซิลได้มีการใช้ใบรับรอง Certificado Nacional de Vacinação COVID-19 เพื่อยืนยันว่าบุคคลนี้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อย


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีน


ชื่อใบรับรอง

Certificado Nacional de Vacinação COVID-19


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

มีการใช้เป็นที่เรียบร้อย


รายละเอียดใบรับรอง

เอกสารซึ่งมีให้ในภาษาโปรตุเกส อังกฤษ และสเปน ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ:

 • ข้อมูลการลงทะเบียนของบุคคลที่ได้รับวัคซีน (ชื่อ วันเกิด เพศ CPF)
 • วันที่และเวลาที่ใบรับรองมีผลใช้ได้
 • การยืนยันการตรวจสอบของใบรับรอง
 • รายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณวัคซีนที่ได้รับ (วันที่ได้รับ สถาบันที่รับผิดชอบในการผลิตหรือนำเข้าวัคซีน ชื่อวัคซีน คำอธิบายขนาดโดส ชุดวัคซีน และสถานประกอบการด้านสุขภาพ)

รูปแบบใบรับรอง

ทั้งรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบกระดาษด้วย QR Code


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

 • ก่อนออกเดินทาง ผู้เดินทางทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มประกาศด้านสุขภาพของผู้เดินทางผ่านลิงก์นี้ *https://formulario.anvisa.gov.br/?_sm_au_=iVV170nsZPf2R0TTJf17vK0T8QQJ4
 • หากผู้เดินทางเข้าบราซิล จะต้องทำการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือแบบแอนติเจน กรอกแบบฟอร์มประกาศด้านสุขภาพของผู้เดินทาง (Traveller’s Health Declaration และส่งใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก่อนออกเดินทาง
 • ผู้เดินทางทุกคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางไปบราซิลต้องได้รับการตรวจโควิด-19 แบบ RT PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากจุดเดินทางแห่งแรก หรือต้องได้รับการตรวจแบบแอนติเจนของโควิด-19 ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากสถานีต้นทางแรก หากต้องการขึ้นบนเครื่องบินได้ ต้องแจ้งผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT PCR หรือแบบแอนติเจนที่เป็นลบเมื่อเช็คอิน โดยผลการตรวจต้องเป็นภาษาอังกฤษ โปรตุเกส หรือสเปน
 • ผู้เดินทางที่เปลี่ยนเครื่องแต่ไม่ได้ลงจากเครื่องต้องมีใบรับรองการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ด้วย

สำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้ว

 • ที่จุดเช็คอิน ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนที่เป็นแบบพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานเฝ้าระวังสุขภาพแห่งชาติ (ANVISA) องค์การอนามัยโลก หรือหน่วยงานของประเทศต้นทาง และอย่างน้อย 14 วันนับจากนั้นของโดสที่ต้องได้รับครั้งสุดท้าย

สำหรับผู้เดินทางที่หายป่วยจากโควิด-19

 • ผู้เดินทางที่หายป่วยแล้วจะต้องแสดงใบรับรองการหายป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นภาษาอังกฤษ โปรตุเกส หรือสเปน เพื่อแสดงว่าไม่มีอาการและสามารถเดินทางได้ โดยวันที่เดินทางจะต้องรวมอยู่ในใบรับรอง นอกจากนี้ต้องมีผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่เป็นบวกสองครั้ง การตรวจต้องห่างกันอย่างน้อย 14 วัน โดยการตรวจครั้งที่สองจะเกิดขึ้นไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

สำหรับเด็ก

 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีที่เดินทางกับผู้ใหญ่จะได้รับการยกเว้นให้แสดงผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือการตรวจแบบแอนติเจน โดยที่ผู้ร่วมเดินทางทุกคนที่มาด้วยกันต้องมีผลตรวจแบบ RT-PCR ที่เป็นลบ/ไม่ทำปฏิกิริยาหรือผลการตรวจแบบแอนติเจน ข้อยกเว้นนี้ไม่มีผลบังคับใช้สำหรับเด็กอายุ 2 ถึง 12 ปีที่เดินทางโดยลำพัง ซึ่งต้องมีผลตรวจแบบ RT-PCR หรือผลการตรวจแบบแอนติเจนที่เป็นลบ/ไม่มีปฏิกิริยาสำหรับเชื้อโควิด-19
 • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีไม่ต้องแสดงผลตรวจแบบ RT-PCR หรือผลการตรวจแบบแอนติเจนของโควิด-19 เมื่อเดินทางไปบราซิล

สำหรับมาตรการอื่น ๆ

 • ผู้เดินทางเหล่านี้ไม่ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน แต่ต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วันเมื่อมาถึงเมืองปลายทางสุดท้ายของตนและ ณ สถานที่ที่แสดงไว้ใน Traveller’s Health Declaration (DSV) นอกจากนี้ หาการตรวจเป็นลบสำหรับโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือการตรวจแบบแอนติเจนในวันที่ 5 ตราบใดที่ไม่มีอาการและปฏิบัติตามกฎของการกักตัวตาม Traveller’s Health Declaration (DSV) อาจถูกยกเลิกจากการกักตัว
 • ผู้เดินทางที่กล่าวถึงข้างต้นมีดังต่อไปนี้:
  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่เดินทางพร้อมกับผู้ใหญ่
  • พลเมืองบราซิลและผู้อยู่อาศัยตามกฎหมายต่างประเทศที่เดินทางออกนอกประเทศก่อนวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564
  • ผู้เดินทางที่มีอาการป่วยที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ตราบเท่าที่มีการยืนยันโดยรายงานทางการแพทย์
  • ผู้เดินทางที่ไม่มีสิทธิ์รับการฉีดวัคซีนตามอายุ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในแผนปฏิบัติการการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แห่งชาติ ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข
  • ผู้เดินทางที่ได้รับอนุญาตพิเศษจากรัฐบาลบราซิลเนื่องจากเหตุผลด้านมนุษยธรรม
  • ผู้เดินทางจากประเทศที่มีการฉีดวัคซีนต่ำ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขระบุและมีอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวง
  • ชาวบราซิลและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในบราซิลที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างสมบูรณ์

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Pfizer Comirnaty
 • Sputnik V
 • Janssen
 • Oxford AstraZeneca (Vaxzevria)
 • Covishield
 • Sinopharm
 • Sinovac

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เดินทางขาเข้าคือวัคซีนที่อนุมัติโดย National Health Surveillance Agency (ANVISA) องค์การอนามัยโลก หรือหน่วยงานของประเทศต้นทาง:

 • Pfizer Comirnaty
 • Janssen
 • Oxford AstraZeneca (Vaxzevria)
 • Covishield
 • Novavax
 • COVOVAX
 • Moderna (Spikevax)
 • Covaxin
 • Sinopharm (Covilo)
 • Sinovac (CoronaVac)

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ