ข้อมูลรายประเทศ

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ดาวน์โหลดเอกสาร
15 มิถุนายน 2565

อัพเดทล่าสุด

15 มิถุนายน 2565


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

  • ณ ปัจจุบัน ผู้เดินทางทุกคนสามารถเดินทางเข้าบอสเนียและเฮอร์เซโกวินาได้โดยไม่ต้องแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีน การหายป่วยจากโควิด-19 หรือใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ใด ๆ

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

  • Pfizer
  • Moderna
  • AstraZeneca
  • Sputnik V
  • Sinopharm

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ