ข้อมูลรายประเทศ

ภูฏาน

5 กันยายน 2564

อัพเดทล่าสุด

5 กันยายน 2564


กระบวนการเข้าประเทศ

ตามประกาศล่าสุดจาก Tourism Council of Bhutan (TCB) นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องจองทัวร์ผ่านบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาตเท่านั้น และต้องกักตัว ณ สถานที่กักกันเป็นเวลา 21 วัน และาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวและการตรวจหาเชื้อโควิด

แม้ว่าการเดินทางเข้าประเทศจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางทางอากาศเท่านั้น นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงใบรับรองตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่เป็บลบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองเพื่อดำเนินการตรวจ RT-PCR ก่อน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางจากประเทศต้นทาง นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดและแนวทางของ TCB อย่างเคร่งครัดในขณะที่อยู่ในประเทศ

อัตราค่าแพ็กเกจรายวันขั้นต่ำที่ได้รับอนุมัติจาก TCB จะมีผลตลอดระยะเวลาทัวร์หลังการกักกันที่บังคับ


ประเทศจับคู่เดินทาง

อินเดีย


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

Moderna และ Covishield นอกจากนี้ ภูฏานยังดำเนินการจัดซื้อ Pfizer/BioNTech เพื่อให้กับเด็ก


สถานะการเปิดประเทศ

ปิดประเทศ ผู้มาเยือนทุกคน (ยกเว้นชาวบังกลาเทศ อินเดีย และมัลดีฟส์) จะต้องได้รับการตรวจวีซ่าจากกรุงทิมพูก่อนเดินทางมาภูฏาน ชาวต่างชาติ ยกเว้นพลเมืองจากอินเดีย บังคลาเทศ และชาวมัลดีฟส์ สามารถเข้าหรือออกจากประเทศผ่านบางเมืองเท่านั้น เช่น พุนโซลิง ซัมดรุป จงคาร์ และเกเลพู (ทางถนน) หรือพาโร (ทางอากาศ)