ข้อมูลรายประเทศ

บังกลาเทศ

บังกลาเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร
12 พฤศจิกายน 2564

อัพเดทล่าสุด

12 พฤศจิกายน 2564


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

พลเมืองทุกคนรวมทั้งชาวบังกลาเทศและชาวต่างชาติที่ถือ Diplomatic, Official, Laissez Passer Holders ในสถานทูตในบังกลาเทศและสมาชิกในครอบครัว (ซึ่งอาจถือหนังสือเดินทางธรรมดา) ที่มีวีซ่าที่ถูกต้อง ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

สำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้ว

  • ผู้เดินทางทุกคน ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบ โดยตรวจแบบ RT-PCR ซึ่งต้องดำเนินการภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงบังกลาเทศ
  • วัคซีนโควิด-19 ครบโดส (ครั้งเดียว/สองครั้ง แล้วแต่กรณี) ผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยไม่ได้รับวัคซีนครบโดส สามารถเดินทางได้เฉพาะกับครอบครัวที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนเท่านั้น
  • วันที่เดินทางจะต้องเป็น 14 วันหลังจากการฉีดวัคซีนเต็มโดสเสร็จสิ้น
  • ต้องพกสำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีน (ตรวจสอบที่ CIC)

สำหรับผู้เดินทางที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (เนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์):

  • ต้องมีหนังสือรับรองทางการแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลหรือคลินิกของรัฐ
  • ผู้เดินทางทุกคน ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบ โดยตรวจแบบ RT-PCR ซึ่งต้องดำเนินการภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงบังกลาเทศ

กระบวนการกักตัว

สำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้ว

  • ไม่จำเป็นต้องกักกันเฉพาะเมื่อมาถึง (ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือโรงแรม)
  • หากตรวจพบ/สังเกตอาการของโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึง จะถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการเพื่อตรวจร่างกายต่อไป และจะต้องกักตัวเป็นเวลา 7 วัน ณ สถานกักตัวที่ได้รับอนุญาตจากภาครัฐ โดยออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ผู้เดินทางจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR อีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการกักตัว หากผลตรวจเป็นลบจึงจะเดินทางออกจากโรงแรมได้

สำหรับผู้เดินทางที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (เนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์):

  • ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส (ครั้งเดียว/สองครั้ง) สามารถเข้าประเทศบังกลาเทศได้ โดยจะต้องกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน
  • หากตรวจพบ/สังเกตอาการของโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึง จะถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเพื่อทำการตรวจต่อไป และจะต้องกักตัวเป็นเวลา 7 วัน ณ สถานกักตัวที่ได้รับอนุญาตจากภาครัฐ โดยออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ผู้เดินทางจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR อีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการกักตัว หากผลตรวจเป็นลบจึงจะเดินทางออกจากโรงแรมได้

สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมกักตัวทางเลือกที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลบังกลาเทศได้ ที่นี่ และอ่านข้อกำหนดในการเข้าประเทศล่าสุดตามคำสั่งของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งบังกลาเทศได้ ที่นี่


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

วัคซีนต่อไปนี้ได้รับอนุมัติให้ใช้ในบังกลาเทศ: Moderna, Pfizer/BioNTech, Sputnik V, Janssen (Johnson & Johnson), Covishield (Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing)


สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศบางส่วน โดยไม่อนุญาตให้ผู้ที่ยังยไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสเดินทางเข้าบังคลาเทศ (ครั้งเดียว/สองครั้งตามความเหมาะสม)