ข้อมูลรายประเทศ

อาร์เจนตินา

อาร์เจนตินา

ดาวน์โหลดเอกสาร
16 มิถุนายน 2565

อัพเดทล่าสุด

16 มิถุนายน 2565


การใช้ใบรับรอง

อาร์เจนตินามีการใช้ COVID-19 digital vaccination certificate เพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างสมบูรณ์แล้วในประเทศ


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีน


ชื่อใบรับรอง

Certificado Digital de Vacunación (COVID-19 digital vaccination certificate) 


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

มีการใช้เป็นที่เรียบร้อย


รายละเอียดใบรับรอง

ใบรับรองมีรายละเอียดต่อไปนี้: 

 • ชื่อและนามสกุล หมายเลขประจำตัวที่ระบุตัวตน ข้อมูลวัคซีน (ชื่อ, ครั้งที่ผลิต, และโดส) พร้อมด้วยศูนย์ที่ฉีดวัคซีนและวันที่ 

รูปแบบใบรับรอง

แบบอิเล็กทรอนิกส์ 


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

 • ผู้เดินทางทุกคนจะต้องกรอกแบบฟอร์มเป็นลายลักษณ์อักษรแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Affidavit) ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางเพื่อยืนยันว่าได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และไม่มีอาการใด ๆ โดยแบบฟอร์มสามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงก์นี้  https://ddjj.migraciones.gob.ar/app/home.php
 • ผู้เดินทางที่ไม่ได้เป็นพลเมืองต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิด-19
 • ผู้เดินทางซึ่งเป็นผู้มีถิ่นพำนักหรือไม่มีถิ่นพำนักของอาร์เจนตินาที่อยู่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง จะได้รับการยกเว้นจากมาตรการข้างต้น

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Pfizer/BioNTech Comirnaty 
 • Moderna (Spikevax) 
 • Cansino (Convedecia) 
 • Gamaleya (Sputnik light) 
 • Gamaleya (Sputnik V) 
 • Oxford AstraZeneca (Vaxzevria) 
 • Covishield  
 • Sinopharm (Covilo) 
 • Sinovac (Coronavac) 

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

ผู้เดินทางจะถูกยอมรับว่าฉีดวัคซีนอย่างสมบูรณ์ด้วยวัคซีนที่ยอมรับในประเทศต้นทางหากพวกเขาได้รับสองโดสหรือหนึ่งโดสหากเป็นวัคซีนชนิดโดสเดียว (เช่น Johnson & Johnson) 


สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ