ข้อมูลรายประเทศ

สหภาพแอฟริกา

สหภาพแอฟริกา

ดาวน์โหลดเอกสาร
12 พฤศจิกายน 2564

อัพเดทล่าสุด

12 พฤศจิกายน 2564


การใช้ใบรับรอง

มีการใช้ใบรับรอง โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกา (Africa CDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการตอบสนองต่อด้านสุขภาพของทวีป ได้เปิดระบบ #TrustedTravel Portal ขับเคลื่อนโดย PanaBIOS และ Econet ซึ่งเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของ Africa CDC

#TrustedTravel Portal จะช่วยให้ผู้เดินทางสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดการเข้าและออกประเทศใน African Union ข้อมูลห้องปฏิบัติการ ตลอดจนข้อมูลใบรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลืองและวัคซีน COVID-19 ในอนาคตได้ทันที โดยผลการทดสอบและบันทึกการฉีดวัคซีนสามารถตรวจสอบได้ทางออนไลน์ก่อนการเดินทาง


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการฉีดวัคซีน


ชื่อใบรับรอง

My COVID Pass, AU covid passport, TrustedTravel


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564


รายละเอียดใบรับรอง

เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อเข้าสู่ประเทศสมาชิก โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้:
1. ผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางระหว่างประเทศจะต้องแสดงตัวต่อบุคคลใดก็ตามในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก Trusted Travel สำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบ PDR ปัจจุบันสามารถดูข้อมูลห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองได้ที่พอร์ทัล Trusted Travel และสร้างบัญชีผู้ใช้ได้ที่ trustedtravel.panabios.org
2. เมื่อทำการตรวจหาเชื้อแล้ว ห้องปฏิบัติการจะสร้างรหัส Trusted Travel code (TT) ที่สามารถตรวจสอบได้โดยสายการบินและหน่วยงานด้านสุขภาพของท่าเรือ เพื่อยืนยันว่าการตรวจดังกล่าวมาจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
3. จากนั้นผู้เดินทางจะได้รับข้อความจาก PanaBios และอีเมลจากห้องปฏิบัติการพร้อมลิงก์ที่อนุญาตให้ผู้เดินทางสร้างบัญชีที่ trustedtravel.panabios.org และเข้าถึง Trusted Travel Test Code (TT)

สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ https://www.moh.gov.zm/?wpfb_dl=197


ประเภทใบรับรอง

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการสแกน QR-Code


วัคซีนที่ใช้ในภูมิภาค

มีการจัดหาวัคซีนผ่านโครงการ COVAX การตกลงแบบทวิภาคี และการลงนามสัญญาจัดหาสินค้า AVATT ได้แก่ Sinopharm Sputnik V, Sinovac, Covaxin, AstraZeneca, J&J, BioNTech, Moderna


วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าภูมิภาค

ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดการเดินทางในแต่ละประเทศสมาชิก โปรดตรวจสอบข้อมูลรายประเทศสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง


สถานะการเปิดภูมิภาค

ขึ้นอยู่กับการอนุญาตของผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้นๆ โปรดตรวจสอบข้อมูลรายประเทศสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง