ข้อมูลรายประเทศ

อัฟกานิสถาน

อัฟกานิสถาน

ดาวน์โหลดเอกสาร
6 กันยายน 2564

อัพเดทล่าสุด

6 กันยายน 2564


กระบวนการเข้าประเทศ

สายการบินบางแห่งกลับมาให้บริการระหว่างประเทศทั้งในและนอกอัฟกานิสถาน

ผู้โดยสารจำเป็นต้องมีผลการตรวจหาเชื้อโควิดทแบบ PCR ที่เป็นลบ ซึ่งดำเนินการภายใน 96 ชั่วโมงของการเดินทาง โดยผลการตรวจต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือเปอร์เซียเท่านั้น
– ใช้ไม่ได้กับผู้โดยสารที่อายุน้อยกว่า 8 ปี

ผู้ที่เดินทางมาถึงประเทศที่ไม่มีอาการ COVID-19 แนะนำให้กักตัวเอง 14 วัน

ผู้เดินทางต่างประเทศทุกคนต้องทำการทดสอบ PCR เชิงลบภายใน 96 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ผลการทดสอบต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือเปอร์เซีย
– ผลการตรวจนี้ใช้ไม่ได้กับผู้โดยสารที่อายุน้อยกว่า 8 ปี


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

Oxford/AstraZeneca


อ้างอิง

  1. https://blog.wego.com/afghanistan-travel-restrictions-and-quarantine-requirements/
  2. https://af.usembassy.gov/covid-19-information/
  3. https://covid19.trackvaccines.org/country/afghanistan/