ข้อมูลรายประเทศ

กรีซ

6 พฤษภาคม 2565

อัพเดทล่าสุด

6 พฤษภาคม 2565


การใช้ใบรับรอง

กรีซมีการใช้การใบรับรองโควิด-19 แบบดิจิทัลของสหภาพยุโรปแล้ว (European digital COVID-19 certificate) สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หายป่วยจากโควิด-19 หรือถือผลตรวจที่เป็นลบ


ประเภทของใบรับรอง

ทั้งใบรับรองการฉีดวัคซีนและใบรับรองการมีภูมิคุ้มกัน


ชื่อใบรับรอง

EU Digital COVID certificate / Green Pass / Digital Green Certificate


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

มีการใช้เป็นที่เรียบร้อย


รายละเอียดการใช้ใบรับรอง

ใบรับรองโควิด-19 แบบดิจิทัลของสหภาพยุโรป (European digital COVID-19 Certificate) มี 3 รูปแบบดังต่อไปนี้

 • ใบรับรองการได้รับวัคซีน
 • ใบรับรองการหายป่วยจากโควิด-19 โดยสามารถขอใบรับรองนี้ได้หากมีอาการป่วยและผลตรวจที่เป็นบวกมีการบันทึกไว้โดยหน่วยสุขภาพ ศูนย์วินิจฉัย ห้องปฏิบัติการซึ่งได้ทำการตรวจ โดยตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ใบรับรองนี้จะรองรับเฉพาะผลตรวจแบบ PCR เท่านั้น
 • ใบรับรองผลตรวจ โดยสามารถขอใบรับรองนี้ได้เมื่อได้รับการตรวจหาเชื้อภายใน 30 วันก่อนหน้า แบบ RAT หรือ PCR และผลตรวจที่เป็นลบได้รับการบันทึกโดยหน่วยสุขภาพ ศูนย์วินิจฉัย ห้องปฏิบัติการที่ได้ไปตรวจหาเชื้อ

ทั้งนี้ จะต้องมีบัตรประจำตัวของพลเมืองกรีซพร้อมด้วยข้อมูลที่เขียนแบบละตินหรือหนังสือเดินทางที่ถูกต้องเพื่อยืนยันว่าใบรับรองนี้ใช้ได้ นอกจากนี้ยังต้องมีรหัสเข้าและรหัสผ่าน Taxisnet และ AMKA ส่วนตัว


รูปแบบใบรับรอง

รูปแบบกระดาษหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ QR Code


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

 • ณ ปัจจุบัน ผู้เดินทางสามารถเดินทางเข้ากรีซได้โดยไม่ต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน การหายป่วยจากโควิด-19 หรือผลตรวจหาเชื้อใด ๆ

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Moderna
 • Pfizer-BioNTech
 • AstraZeneca
 • Johnson/Janssen
 • Novavax

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

 • Pfizer BioNtech
 • Moderna
 • AstraZeneca / Oxford
 • Novavax
 • Johnson & Johnson / Janssen
 • Sinovac Biotech
 • Gamaleya (Sputnik)
 • Cansino Biologics
 • Covishield
 • Sinopharm

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ