ออสเตรเลียเตรียมออกบัตรผ่านแดนดิจิทัลสำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้ว

ที่มา: Bloomberg

ผู้เขียน: Georgina McKay

วันที่: 14 กันยายน 2564

ออสเตรเลียกำลังพัฒนาบัตรผ่านแดนดิจิทัลที่แสดงสถานะการฉีดวัคซีนของผู้เดินทางเพื่อเปิดพรมแดนประเทศอีกครั้ง โดยทางรัฐบาลได้ทำสัญญากับบริษัท Accenture Plc เพื่อส่งมอบบัตรผ่านแดนดิจิทัลดังกล่าว ซึ่งจะนำมาใช้แทนแบบฟอร์มแสดงข้อมูลการเดินทางและบัตรผู้โดยสารขาเข้าที่ใช้ในปัจจุบัน

สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ ที่นี่


สื่อที่เกี่ยวข้อง