ต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตไว้ใช้ที่ไหนบ้าง

แหล่งที่มา: The Economist
วันที่: 9 สิงหาคม 2564

ใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือใบรับรองว่ามีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด 19 เป็นที่ต้องการมากขึ้น ไม่เพียงแต่ใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ยังใช้สำหรับการเดินทางภายในประเทศ โดยในขณะนี้หลายสิบประเทศมีความจำเป็นต้องใช้ใบรับรองข้อมูลสุขภาพในรูปแบบดิจิทัลเพื่อเข้าถึงบริการบางอย่าง ใบรับรองเหล่านี้มักอยู่ในรูปแบบเอกสารที่สแกนได้ซึ่งสามารถระบุตัวตนของเจ้าของใบรับรอง รวมถึงระบุว่าบุคคลนั้นมีภูมิคุ้มกันหลังจากการฉีดวัคซีนหรือหายป่วยจากโรคโควิดหรือไม่ นอกจากนี้ บางใบรับรองอาจระบุถึงผลการตรวจหาเชื้อโควิดเป็นลบหรือข้อยกเว้นด้านสุขภาพ ดังนั้น การใช้ใบรับรองจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ประชาชนปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หรือในบางกรณีก็สามารถกระตุ้นให้ประชาชนหันมาฉีดวัคซีนมากขึ้นอีกด้วย

สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ ที่นี่


บทความที่เกี่ยวข้อง